certyfikaty

Certyfikaty do pobrania w PDF

Certyfikaty potwierdzające naszą rzetelności i ogromne doświadczenie.
ISO 9001-2015

PN-EN ISO 9001-2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.:

  • Określenie kontekstu organizacji, stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania.
  • Przywództwo, czyli szczególne zaangażowanie i odpowiedzialność.
  • Planowanie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i szans.
  • Wiedza w organizacji oparta na źródłach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
  • Skuteczne zarządzanie procesami z naciskiem na nadzór nad procesami realizowanymi na rzecz organizacji przez podmioty zewnętrzne.

pobierz certyfikat [pdf]


iso

PL

/ EN

/ RU