certyfikaty

Ekologia

Carbo-Koks Sp. z o.o. dotrzymuje wszelkich standardów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Funkcjonowanie Zakładu reguluje „Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji koksu” wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego. Realizujemy i wdrażamy wszystkie dostępne techniki (BAT) z zachowaniem pełnej zgodności z normami unijnymi.

Naszym priorytetem jest uzyskiwanie jak najlepszego produktu przy nieustannym zmniejszaniu oddziaływania Koksowni na środowisko naturalne.

W trosce o nasze otoczenie nieustannie prowadzimy działania modernizacyjne oraz systemowe – wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 : 2015
PL

/ EN

/ RU