firma

CARBO-KOKS Spółka z o.o.

41-905 Bytom, Konstytucji 61

koksownia@carbo-koks.pl

Tel./faks: +32 788 4777
Pobierz politykę jakości Carbo-Koks [pdf]


CARBO-KOKS Spółka z o.o. jest wytwórcą koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. Swoją działalność realizujemy na 45-komorowej baterii koksowniczej o zdolności produkcyjnej do 250.000 ton na rok.

Produkcja koksu na naszej instalacji jest prowadzona od kilkudziesięciu lat. Polityka kadrowa prowadzona w sposób ciągły sprawiła, że nasza załoga to w większości fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, sukcesywnie uzupełniamy również kadrę młodymi pracownikami, o wysokich kwalifikacjach i innowacyjnym podejściu do powierzonych obowiązków.

W branży polskiego koksownictwa jesteśmy firmą wyjątkową. Zespól poniżej przedstawionych trzech uwarunkowań kapitałowych nie występuje w żadnej innej polskiej koksowni:

  • jesteśmy w 100% przedsiębiorstwem o kapitale polskim
  • jesteśmy w 100% przedsiębiorstwem prywatnym
  • 100% udziałów znajduje się w rękach osób fizycznych

Walory takiego stanu rzeczy są oczywiste. Pozwala on na:

  • elastyczne dostosowanie produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców
  • krótki cykl uzgodnień dot. warunków techniczno – handlowych odbiorów koksu i możliwość natychmiastowej realizacji zamówienia
  • możliwość indywidualnych negocjacji warunków odbioru (w tym także ceny zakupu)
  • eliminację wysokich kosztów stałych utrzymywania nadbudowy instytucjonalnej, co daje możliwość kalkulacji ceny na poziomie niższym od konkurencji
  • realizację elastycznej strategii rozwoju pod kątem zmieniających się uwarunkowań otoczenia zewnętrznego (trendy rynkowe, dbałość o środowisko naturalne itp.)

Posiadamy możliwość realizacji wysyłek zarówno transportem kolejowym jak i samochodowym. W tym ostatnim przypadku na życzenie odbiorcy zapewniamy transport własny. Prowadzimy sprzedaż zarówno dla odbiorców krajowych, jak i na eksport.

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz asortymentowy koksu, prowadzimy również sprzedaż produktów węglopochodnych (smoła pogazowa). Możemy również zaoferować usługi w zakresie przeładunku towarów masowych z wagonów do samochodów i odwrotnie. Każdorazowo istnieje możliwość indywidualnego negocjowania cen. Dla dużych oraz sprawdzonych odbiorców stosujemy atrakcyjne rabaty cenowe oraz wydłużone terminy płatności. Prosimy o kontakt, jeżeli chcecie Państwo poznać więcej szczegółów naszej oferty lub jesteście zainteresowani innym rodzajem kooperacji z naszą firmą.

Historia CARBO-KOKSu

Historycznym początkiem zagospodarowania terenów, na których znajduje się obecnie nasza koksownia, można określić rok 1856. Wtedy to pod budowę huty wykupiono majątek ziemski Elisenruh, znajdujący się w granicach bytomskiej dzielnicy Bobrek.

W 1859 roku ukończono budowę koksowni. Po 1870 r. tereny zmieniły właściciela – w toku przekształceń powstała spółka Oberschlesische Huettenwerke. W 1938 uruchomiono nową baterię koksowniczą.

Eksploatowaną obecnie, 45-komorową baterię koksowniczą wybudowano już po wojnie na podstawie projektu z lat 60.

Spółka „CARBO – KOKS” powstała w 2003 r., przejmując infrastrukturę koksowni oraz część budynków dawnej huty Bobrek.gal01 gal03 gal02 gal04

PL

/ EN

/ RU