modernizacja

Kończy się remont baterii koksowniczej.

Do modernizacji komór wykorzystano już blisko 5 tys. ton krzemionki. Głównym celem inwestycji, którą rozpoczęto jeszcze w 2013 roku jest poprawienie parametrów fizykochemicznych oferowanego koksu, a w szczególności koksu odlewniczego.

Ta produkcja jest najbardziej wymagająca. Od jakości produktu zależy jego sprzedaż i konkurencyjność koksowni na rynku paliw stałych. Inwestycja ograniczy też skutki oddziaływania koksowni na środowisko. Remont pozwoli na funkcjonowanie baterii przez kolejne 15 - 20 lat.

Żywotność komór zależy jednak od sposobu eksploatacji. Zachowanie rygorów technologicznych niewątpliwie wydłuża żywotność masywu ceramicznego. Kluczowe jest m.in. przestrzeganie parametrów naboju węglowego, ścisła realizacja określonych parametrów temperaturowych oraz ciśnienia, sprawność urządzeń obsługujących baterię i poziom profesjonalnej obsłsugi przez doświadczony zespół ludzi.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień. Wówczas 45 komorowa bateria osiągnie swoją pełną moc produkcyjną. To oznacza, że będzie można produkować do 250 tys. ton koksu rocznie.