modernizacja

Budynek koksowni na szlaku industrialnych zabytków.

Na terenie naszej koksowni w ciągłym użytku pozostaje budynek siłowni, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1329/84.

Wybudowany dwuetapowo w latach 1900 – 1907, w stylu neoromańskim, wzniesiony na planie prostokąta, niezwykle okazały, z elewacją z czerwonej cegły, bogato zdobioną fryzami.

Znajdowały się tu niegdyś dmuchawy gazowe, a od lat 70 funkcjonuje wydział energetyczny, z pomieszczeniami rozdzielni elektrycznej, zasilającej ciągi technologiczne, niegdyś – huty Bobrek, a obecnie – koksowni CARBO-KOKS.

Obowiązkowy punkt programu na szlaku industrialnych zabytków Bytomia.