modernizacja

Modernizacja składowiska koksu.

CARBO-KOKS rozpoczął prace związane z gruntowną przebudową placu składowego.

Pierwszy etap inwestycji polega na zmianie nawierzchni placu składowego oraz wykonanie niezbędnego uzbrojenia.

Remont znacznie usprawni działania logistyczne na terenie koksowni CARBO-KOKS.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada.

Przebudowa to część zadania inwestycyjnego „Budowa placów składowych wraz z kanalizacją deszczową na terenie koksowni w Bytomiu”.

Projekt realizuje firma AEDES S.A. z Krakowa.