fibre

Łącze - drugi etap

CARBO-KOKS rozpoczął drugi etap wdrażania nowego łącza światłowodowego o przepustowości 50/50 Mbps w trybie symetrycznym.

Łącza tego typu charakteryzują się jednakową maksymalną przepływnością w obie strony.

Oznacza to, że dane można przesyłać w obie strony (do i od Abonenta) z taką samą prędkością.

Projekt realizuje firma Sileman Sp z o.o. z Rudy Śląskiej.