modernizacja

Oświadczenie Carbo-Koks

Zarząd spółki Carbo-Koks zapewnia, że produkcja prowadzona w zakładzie przy ulicy Konstytucji spełnia wszelkie normy i odbywa się zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska. Zalecenia i wytyczne organów kontrolujących dotyczące składowania surowców do produkcji oraz materiałów poprodukcyjnych, zostały w pełni wdrożone. Potwierdzeniem tego jest definitywne umorzenie prowadzonych postępowań. Produkcja koksu i towarzyszące jej procesy technologiczne odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego i nie stanowią żadnego zagrożenia dla mieszkańców Bytomia.

W zakładzie od kilku lat realizowane są liczne inwestycje ukierunkowane na spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Ich celem jest ograniczenie do minimum wpływu procesów produkcyjnych na otoczenie. M.in. wybudowany został plac składowy z instalacją odwadniającą, powstała również nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Wartość inwestycji proekologicznych w ostatnich latach wyniosła kilkanaście milionów złotych. Planowane są kolejne.

Carbo-Koks jest jednym z nielicznych producentów koksu w Polsce i jednym z ostatnich dużych zakładów przemysłowych w Bytomiu. Początki koksowni na terenie byłej Huty Bobrek sięgają połowy XIX wieku. Koksownia i firmy okołoprodukcyjne dają pracę blisko pół tysiąca ludziom. Są to w większości mieszkańcy Bytomia.

Zarząd spółki Carbo-Koks i pracownicy zakładu od dłuższego czasu sami zmagają się z fetorem wydobywającym się ze składowiska graniczącego z terenem zakładu. W tej sprawie przedstawiciele spółki interweniowali już w bytomskim Urzędzie Miasta.